Zdravím
Připoj se do naší komunity! Login/Register
MC Údržba
Na serveru probíhá údržba.

Pravidla

Zde na tom to screenu máte rozdělní naších pravidel serveru CraftBattle.eu

Na každé záložce je část pravidel neznalost pravidel serveru se neomlouvá.

Porušení pravidel se trestá podle vážnosti porušení pravidel.


DOPORUČENÍ: čtěte pravidla pozorně

Na výše uvedená pravidla se stahují autorská práva a autor si nepřeje, aby byla dále používána, kopírována nebo přepracována na jiných serverech.
©Create by GandalfCZE
1.    Chovaní na Serveru.
 1. Na serveru je zakázané vulgární a urážlivě se vyjadřovat vůči ostatním hráčům na serveru komunikačním anebo na herním
 2. Vyhrožovaní v soukromém zprávě je zakázáno. Pokavaď poškozená osoba to oznámí členovy Admin Teamu je třeba mít důkazní materiál
  1. Výhružky poškození serveru nebo ublížení osobám na komunikačním anebo na herním serveru budou řešeny podle trestní zákoníku část 2 hlava 10 díl 5 paragraf 353, trestní zákoník část 2 hlava 5 paragraf 228
  2. Další pokusí, o poškození serveru nebo hráčů je trestné.
  3. Každý hráč, který byl neprávem obviněn tak má právo se odvolat a žádat o prozkoumání banu.
 3. Pokavaď byl poškozený Helper až po Hlavního Admina tak poškozený v tom případě nesmí udělit ban nebo jiný trest předá to jeho nadřízenému. Výjimka je u vedení serveru.
  1. Reklama v soukromích zprávách je zakázaná.
 4. Šíření reklamy na youtube nebo na stream na twich.tv
 5. Psaní jiného komunikačního serveru je, při nahlášení bude bráno jako reklama když k tomu budou doložený důkazy
 6. Obcházení pravidel tykajících se reklamy je možné že když vedení serveru uzná, že to není reklama, tudíž nic nebylo porušeno, ale puď hráči budou. Zneužívat mezery mezi pravidly tak to bude považováváno jako obcházení pravidel.
  1. Neznalost pravidel se neomlouvá.
  2. Tento server se řídí platnými zákony České Republiky i Slovenské Republiky včetně všech právních úkonů a při porušení bude dle dané situace reagovat, při závažném porušení bude problém nahlášen správním orgánům.
  3. Jakkoliv obchodovat s postavami zaregistrovanými na serveru se nepodporuje.
2. Povinnosti a práva hráčů

 1. Hráčova práva
 1. Hráč má za povinnost hlásit Admin Teamu chyby serveru.
 2. Hráč má právo požádat členy Admin Teamu aby mu pomohly na serveru, když hráč bude okraden.
  1. Když hráči se připojí jiný hráč a daná osoba bude mít Premium účet a druhá osoba ho ukradne. Tak majitel účtu musí dokázat vlastnictví Premium účtu. Dokázaní, bude možné fotka z mobilu a číslo transakce a telefonní číslo.
  2. Hráč má právo zrušení účtu.
   1. IP adresa bude uchovaná 2 měsíce a poté bude smazána
   2. Všechny hráčské informace mohou být vydané pouze orgánům trestného řízení (Policie České Republiky nebo Slovenské Policie).
  3. Hráč právo požádat o unban
   1. Pokavaď hráč byl neprávem potrestaný tak může požádat vedení serveru o odškodnění na herním serveru.
   2. Unban nemusí být uznán, jestli byl udělen za reklamu.
   3. Unban nemusí být uznán, když bude hráč urážet členy Admin Teamu.
   4. Unban nemusí být uznán, když byl přistihnutý, když použil cheaty
   5. Zneužití pravidel k opakovanému hrubého porušení hráč bude odepřen na všechny servery portálu.
  4. Povinnosti hráčů.
   1. Hráč má povinnost respektovat členy Admin Teamu.
   2. Hráči může být řečeno, jestli by mu člen AT mohl se podívat, jestli někde v počítači nebo notebooku nepoužívá podvodné modifikace.
   3. Jestli hráč odmítne prohlídku tak mu bude jeho žádost zamítnutá nebo mu bude nabídnuto doložení logu ze hry třeba.
   4. Hráč může požádat o doložení důkazu k udělenému trestu.
   5. Hráč musí poslechnout člena AT
   6. Hráč nesmí používat měniče hlasu. Na serveru pokud to majitel na danou dobu povolí
   7. Po desáté hodině se může, mluvit vulgárně platí pro hráče danou věkovou hranicí
   1. Když tam nejsou mladší hráči.
   2. Pokavaď hráč bude mluvit vulgárně v dobu kdy to, není povoleno tak porušuje dané podmínky o vulgárním vyjadřování.
 1. Hráč, který má informace a důkazy že daná osoba používá nepovolené modifikace je také vinen, že kryl hráče, jehož úmyslem bylo ulehčení hry nebo poškození serveru.
 2. Další možný důvod pro blokaci na server je.
  1. Ničení ekonomiky serveru pomocí chyby na serveru
  2. Hráč, který bude ničit krajinu serveru nebo jeho chod bude odepřen přístup
  3. Hráč, který, má nevhodný herní jméno bude mu také odepřen přístup na portálové servery.
  4. Hráč, který bude dělat DDOS nebo DOS útok nebo bude bodovat server tak se dopouští trestní zákoník část 2 hlava 5 paragraf 228.
  5. Použití VPN serveru k tomu aby hráč obešel, pravidla bude bráno jako obcházení trestu.
 3. Ničeni serveru nebo vyvolávaní nepokojů na serveru je další důvod proč dané osobě odepřít přístup na server.
4.    Pravidla Premium účtu a práva Prémiových hráčů
 
 1. VIP hráč po za koupení souhlasí s podmínkami a pravidly serveru.
 2. VIP hráč nesmí dát nebo prodat prémiové předměty.
 3. VIP hráč může přijít o VIP, když bude hrubě porušovat pravidla serveru nebo ničit ekonomiku serveru.
 4. Premium hráč může mít možnosti unban pokavaď byl neoprávněně potrestán nebo když dostal oprávněný ban.
  1. Může požádat o unban a po okamžitým unbanu mu bude odebrané VIP.
  2. Pokavaď VIP hráč nebude souhlasit s, odebraní VIP tak unban bude možné do 48 hodin od, napsaní žádosti.
  3. Zneužití VIP k tomu aby daná osoba škodila, serveru bude to řešeno podle odstavce 3. písmenná c.
  4. Vedení může odebrat premium výhody pokavaď bude důvodné podezření daná osoba, porušuje nebo porušovala pravidla.
  5. VIP hráč se zavázal tím, že je poctivý hráč jaké kolik porušení může znamenat vykázání hráče na dobu určitou která je 10 dní.
 5. VIP hráči mají právo při koupi premium účtu když se stane, že jim bude udělen ban nebo jiný trest o náhradu dnů po kterých nemohli na server
5.    Práva a povinnosti členů AT
 
 1. Člen AT je povinen dodržovat pravidla a být hráčům vzorem.
 2. Admin Team se zavázal, že nebude používat zakázané modifikace.
 3. Vedení serveru si vyhrazuje udělení trestu bez, udaní důvodů.
 4. Člen AT musí mít při udělení trestu uložené důkazní materiály.
 5. Doba pro vyhození člena AT je 3 dny bez ohlášení neaktivity.
 6. Vedení serveru si vyhrazuje právo udělit permanentní ban.
 7. Řešení problému vedení nemusí, může odkázat na jeho podřízené posty v AT.
 8. Člen AT nesmí, když řeší, problémy nesmí být vulgární nebo jak kolik.
 9. Právo dát permanentní ban má majitel a spolumajitel serveru.
 10. Člen AT nesmí rozdávat herní, předměty.
 11. Člen AT nesmí krýt své kamarády, když porušují pravidla serveru.
 12. Admin Team musí mít znalost nepovolených modifikací.
 13. Kdo z AT bude odejít tak bude odstupovací doba 2 týdny.
 14. Odstavec 5 písmeno m neplatí, když bude, daná osoba bude vyhozena za vynášení citlivých informací.
gg
  1.  Hráč, který dostal trest za reklamu má, zákaz na všechny servery.
  2.  Hráč, který bude propagovat diskriminaci nebo se bude nenávistně rasově projevovat bude mít odepřen přístup na web i další servery tohoto projektu.
  3.  Hráči májí omezený přístup na server či web z důvodů již daných:
   1.  Za reklamu.
   2.  Za Rasismus, Nacismus, Diskriminaci, atd…
   3.  Za nevhodný herní jméno.
  4.  Hráči s omezeným přístupem na servery či web májí dvě šance na zmírnění trestu.
  5.  Ban označený bez možnosti unbanu dostali dotyční lidé z důvodu hrubého porušení pravidel a nemají možnost žádat o unban.
  6.  Možnost zmírnění trestu záleží na závažnosti trestu.
  1.  Trest může být opět udělen, když nedochází u hráče k nápravě.
  2.  Majitel a vedení serveru nemají za povinnost řešit věci, které nejsou vážné.
  3.  Vedení serveru může udělit trest a nemusí mít důkazy, když byli za té dané situace porušeny pravidla.
  4.  Člen AT může dostat trest za porušení pravidel.
   1.  Poté ztrácí nárok na starou gardu.
   2.  Tresty pro hráče, kteří zneužijí pravomoc dostanou ban bez možnosti unbanu.
   3.  Neznalost pravidel se neomlouvá ani u člena AT.
  1. YouTubeři a Streameři nesmějí mít v živém vysílaní jiné servery než tento.
  2. Hráč pro udělení ranku YouTuber nebo Streamer musí splňovat požadavky na webu.
  3.  Je možné s vedením domluvit spolupráci.
  4. Pro YouTubery/Streamery platí stejná pravidla.
  1.  SMS platby jsou nevratné, jde o jedno rázové platby.
  2.  Při špatném zaslaní VIP tvaru SMS nemá hráč žádný nárok na VIP.
  3.  Pokud hráč bude, chtít jinou metodu placení je možné platit přes:
   1.   Paypal
   2.   Paysafecard
  1.  Na portálové soutěži se hráči musí chovat slušně.
  2.  Podvádění při hlasovávání může Vaší výhru anulovat.
  3.  Pro členy AT je zakázáno účastnit se soutěží.
  4.  Je možné domluvit se na soutěži a výhře.
  1. Data, která se ukládají:
   1.  IP adresa.
   2.  Uživatelské jméno a herní jméno.
   3.  Emailová adresa.
  2. Údaje zpracováváme:
   1.  Při kontrole účtů na tvé IP Adrese.
   2.  Když dojde k poškození serveru nebo hráče, tak tvá IP adresa bude využita při ověření
  3. Více na: https://craftbattle.eu/gdpr/
Tým online
Momentálně není žádný člen online.
Uživatelé online
Žádní uživatelé nejsou online.