Pravidla

Pravidla serveru CraftBattle.eu

©Create by GandalfCZE

1.    Chování na Serveru.

 1. Na serveru je zakázáno vyjadřovat se vulgárně a urážlivě vůči ostatním hráčům na komunikačním, anebo na herním serveru.
 2. Vyhrožování v soukromé zprávě je zakázáno. Pokud to poškozená osoba oznámí členovi Admin Teamu je potřeba mít důkazní materiál
  1. Výhružky, poškození serveru nebo ublížení osobám na komunikačním, anebo na herním serveru budou řešeny podle trestního zákoníku §353 část 2 a §228 část 2.
  2. Další pokusy o poškození serveru nebo hráčů je trestné.
  3. Každý hráč, který byl neprávem obviněn, má právo se odvolat a žádat o prozkoumání banu.
 3. poškozený Helper až k Hlavnímu Adminovi znamená, že poškozený v tomto případě nesmí udělit ban nebo jiný trest a předá to jeho nadřízenému. Výjimka je u vedení serveru.
  1. Reklama v soukromých zprávách je zakázána:
 4. Šíření reklamy na youtube, streamu a twitch.tv
 5. Psaní jiného komunikačního serveru při nahlášení, bude bráno jako reklama, jestliže k tomu budou doložený důkazy.
 6. Obcházení pravidel týkajících se reklamy, je zde možnost, že vedení serveru uzná, že to není reklama, tudíž nic nebylo porušeno, ale pokud hráči budou zneužívat mezery mezi pravidly, bude to považováno jako obcházení pravidel.
  1. Neznalost pravidel se neomlouvá.
  2. Tento server se řídí platnými zákony České Republiky i Slovenské Republiky, včetně všech právních úkonů. Při porušení bude dle dané situace reagovat, při závažném porušení bude problém nahlášen danému správnímu orgánu.
  3. Jakkoliv obchodovat s postavami zaregistrovanými na serveru se nepodporuje.
 7. Hráč souhlasí se, zpracovaní osobních informaci a jejích a shromažďovaní. Za účelem zkvalitňovaní služeb informace budou uchovaný podle GDPR i snímá tak bude nakládáno.

2.    Povinnosti a práva hráčů

 1. Práva hráče:
  1. Hráč má za povinnost hlásit Admin Teamu chyby serveru.
  2. Hráč má právo požádat členy Admin Teamu, aby mu pomohly na serveru, když hráč bude okraden.
   1. Když se k hráči připojí jiný hráč a daná osoba bude mít Premium účet a druhá osoba ho ukradne, tak majitel účtu musí dokázat vlastnictví Premium účtu. Dokazování bude možné fotografií z mobilu, číslem transakce a telefonním číslem.
   2. Hráč má právo na zrušení účtu.
    1. IP adresa bude uchovaná 2 měsíce a poté bude smazána.
    2. Všechny hráčské informace mohou být vydané pouze orgánům trestného řízení (Policie České Republiky nebo Slovenské Policie).
   3. Hráč má právo požádat o unban
    1. Pokud byl hráč neprávem potrestaný, tak může požádat vedení serveru o odškodnění na herním serveru.
    2. Unban nemusí být uznán, jestliže byl udělen za reklamu.
    3. Unban nemusí být uznán, pokud bude hráč urážet členy Admin Teamu.
    4. Unban nemusí být uznán, pokud byl přistihnutý při používání cheatů.
    5. Zneužití pravidel a opakované hrubé porušení hráčem, bude odepřeno právo na unban  na všech serverech portálu.
   4. Povinnosti hráče:
    1. Hráč má povinnost respektovat členy Admin Teamu.
    2. Hráči může být tázán k tomu, aby se mu člen AT mohl podívat, jestli v počítači nebo notebooku nepoužívá podvodné modifikace.
    3. Jestliže hráč odmítne prohlídku, bude mu jeho žádost zamítnuta nebo mu bude nabídnuto doložení například logu ze hry.
    4. Hráč může požádat o doložení důkazu k udělenému trestu.
    5. Hráč si musí poslechnout člena AT
    6. Hráč nesmí používat měniče hlasu na serveru, pokud to majitel na danou dobu nedovolí.
    7. Po desáté hodině se může mluvit vulgárně. Platí pro hráče s danou věkovou hranicí.
    8. Vulgární chování serveru nebude tolerované ve veřejných místnostech na komunikačním severu.
    9. Povinnost hráče je při nahlášení mít důkazní materiál ve formátu mp4,png,jpg,gif…
    10. Hráč je povinen chovat slušně při řešení problému.

3.    Zakázání přístupu na server

 1. Hráč, který má informace a důkazy, že daná osoba používá nepovolené modifikace, je také vinen, a to tím způsobem, že kryl hráče, jehož úmyslem bylo ulehčení hry nebo poškození serveru.
 2. Další možný důvod pro blokaci na serveru je:
  1. Ničení ekonomiky serveru pomocí chyby na serveru
  2. Hráč, který bude ničit krajinu serveru nebo jeho chod, bude mu odepřen přístup.
  3. Hráč, který má nevhodné herní jméno, bude mu taktéž odepřen přístup na portálové servery.
  4. Hráč, který bude dělat DDOS nebo DOS útok nebo bude bodovat server, dopouští se přestupku podle trestního zákoníku §228 část 2.
  5. Použitím VPN serveru k tomu, aby hráč obešel pravidla, bude bráno jako obcházení trestu.
 3. Ničení serveru nebo vyvolávaní nepokojů na serveru, je dalším důvodem, proč dané osobě odepřít přístup na server.

4.    Pravidla Premium účtu a práva Prémiových hráčů

 1. VIP hráč po zakoupení souhlasí s podmínkami a pravidly serveru.???
 2. VIP hráč nesmí dát nebo prodat prémiové předměty.
 3. VIP hráč může přijít o VIP, když bude hrubě porušovat pravidla serveru nebo ničit ekonomiku serveru.
 4. Premium hráč může mít možnosti unban, pokud byl neoprávněně potrestán nebo když dostal oprávněný ban.
  1. Může požádat o unban a po okamžitým unbanu mu bude odebrané VIP.
  2. Pokud VIP hráč nebude souhlasit s, odebraní VIP, tak unban bude možné udělit do 48 hodin od napsání žádosti.
  3. Zneužití VIP k tomu, aby daná osoba škodila serveru, bude řešeno podle 3. odstavce písmene c.
  4. Vedení může odebrat premium výhody, pokud bude důvodné podezření, že daná osoba porušuje nebo porušovala pravidla.
  5. VIP hráč se zavázal tím, že je poctivý hráč a jakékoliv porušení může znamenat vykázání hráče na dobu určitou, která je 10 dní.
  6. VIP hráči mají právo na to, že když při koupi premium účtu nastane, že jim bude udělen neoprávněný ban nebo jiný trest, dostat náhradu dnů, po kterých nemohli na server.

5.    Práva a povinnosti členů AT

 1. Člen AT je povinen dodržovat pravidla a být hráčům vzorem.
 2. Admin Team se zavázal, že nebude používat zakázané modifikace.
 3. Vedení serveru si vyhrazuje udělení trestu bez, udaní důvodů.
 4. Člen AT musí mít při udělení trestu uložené důkazní materiály.
 5. Doba pro vyhození člena AT je 3 dny bez ohlášení, proč byl neaktivitní.
 6. Vedení serveru si vyhrazuje právo udělit permanentní ban.
 7. Řešení problému nemusí řešit vedení ale pokavaď problém bude moct vyřešit další posty pod vedením, když se to bude týkat více serveru tak by to mohl řešit.
 8. Člen AT nesmí být při řešení problémů vulgární nebo jakkoliv jinak urážet.
 9. Právo dát permanentní ban má majitel a spolumajitel serveru.
 10. Člen AT nesmí rozdávat herní předměty.
 11. Člen AT nesmí krýt své kamarády, když porušují pravidla serveru.
 12. Admin Team musí mít znalost nepovolených modifikací.
 13. Kdo z AT bude chtít odejít, bude odstupovací doba 2 týdny.
 14. Odstavec výše (m) neplatí, pokud bude daná osoba vyhozena za vynášení citlivých informací.
 15. Člen teamu neměl by mít žádný prohřešek proti pravidlům.
  1. Prohřešky starší 3 měsíců nebudou branný

6.    Práva Osob s omezeným přístupem

 1. Hráč, který dostal trest za reklamu, má zákaz na všechny servery.
 2. Hráč, který bude propagovat diskriminaci nebo bude mít rasově nenávistné projevy, bude mít odepřen přístup na web i další servery tohoto projektu.
 3. Pro hráče, kteří mají omezený přístup, jsou omezující důvody dané:
  1. Za reklamu
  2. Za Rasismus, Nacismus, Diskriminaci…
  3. Za nevhodné herní jméno
 4. Hráči s omezeným přístupem mají dvě šance na oddělání trestu omezeného přístupu.
 5. Ban označený bez možnosti unbanu, určití lidé dostali jako trest za hrubé porušení pravidel a nemají možnost žádat o unban.
 6. Možnost trestu záleží na závažnosti trestu.

7.    Práva při odvolaní u uděleného trestu

 1. Trest může být opětovně udělen, pokud nedochází u hráče k nápravě.
 2. Majitel a vedení serveru nemají za povinnost řešit věci, které nejsou vážné.
 3. Vedení serveru může udělit trest a nemusí mít důkazy, pokud u dané situaci bylo a týkalo se to porušení pravidel.
 4. Člen AT může dostat trest za porušení pravidel:
  1. Poté ztrácí nárok na starou gardu.
  2. Trest pro hráče, kteří zneužijí pravomoc, dostanou ban bez možnosti unbanu.
  3. Neznalost Pravidel se neomlouvá ani u člena AT.

8.    Pravidla pro Youtubery / Streamery

 1. Youtubeři a Streameři nesmějí mít v živém vysílaní jiné servery než tohoto projektu.
 2. Pro udělení označení youtuber nebo streamer, musí být splněny požadavky na webu.
 3. Je možné si s vedením domluvit spolupráci.
 4. Pro youtubery/streamery platí stejné pravidla.

9.    Pravidla o sms koupi.

 1. Sms platby jsou nevratné, jde o jednorázové platby.
 2. Při špatném zaslaní vip tvaru sms, nemá hráč žádný nárok na vip.
 3. Pokud hráč bude, chtít jinou metodu placení je možné platit:
  1. přes paypal
  2. přes paysafecard
 4. Je přísně zakázáno zneužívat premium účet za účelem poškozením ekonomiky serveru.
 5. Koupi premium účtu automaticky souhlasíte s podmínkami serveru a pravidly serveru.

10.     Pravidla soutěží na portálu

 1. Na portálové soutěži se hráči musí chovat slušně.
 2. Všelijaké podvádění při hlasovávání může vaší výhru anulovat, pokud jste při tom podváděli.
 3. Pro členy AT je zakázáno účastnit se soutěží.
 4. Je možné domluvit se na soutěži a odměně.

11.     Pravidla Klamu

 1. Klan nesmí mít nevhodný název.
 2. Vedení klanu si zodpovídá za svůj klan.
 3. Neaktivní klan bude z klanová sekce odebrán do 14 dnů.
 4. V klanové sekci platí pravidla serveru.
 5. Velitel klanu se zavazuje, že jeho klan nebude mít nevhodné jméno nebo nebude propagovat nelegální věci.
 6. Klan roomky můžou být zrušený pokavaď vedení klanu nedodrží pravidla serveru nebo klanová pravidla.

12.     Podmínky pro řešení spolupráce nebo dojednávaní vnitřních věcí serveru

 1. Domluvené věci jsou tajné.
  1. Unik tátových věcí je porušení mlčenlivosti o vnitřních věcech serveru.
  2. Vedení serveru je při takovém porušení dohody oprávněno danému člověku omezit přístup na server do doby vyřešení problému.
  3. Spolupráce s dalšími osobami bude řešena v okruhu vedení serveru
   1. Pokavaď hráč chce navrhnout spolupráci tak musí, doložit materiály o projektu který propaguje.
   2. Doložení materiálu by mělo být přes mail serveru spoluprace@craftbattle.eu
   3. Doba schvalovaní je 14 dní.
  4. Domluva o, sponzorovaní serveru je potřeba se domluvit s vedení serveru na, sponzorovaní, serveru a jeho podmínkách aby podmínky byly dostatečné pro obě strany.
   1. Sponzorská dohoda je důležitá věc k, sponzorovaní, serveru aby byly obě strany domluvený, jak bude spolupráce vypadat.
   2. Vedení serveru si vyhrazuje právo si projednat spolupráci.
   3. Z důvodu ochrany sponzora a serveru se zavaruje, že dobrovolně a s plnou vůlí podpoří server.
   4. Spolupráci a sponzorovaní, se daná osoba zavazuje, že nezneužije spolupráce a sponzorovaní serveru.
   5. Vedení serveru může zrušit spolupráci nebo sponzorovaní s danou osobou pokavaď bude, padej důvod.

13.      Podmínky pro spolupráce s Youtubery a Streamerama

 1. Youtuber musí splňovat dané podmínky.
  1. Musí dosáhnout 100 odběratelů.
  2. Musí mít dvě videa ze serveru.
  3. Propagovat TeamSpeak3 server v popisku videa nebo ve videu.
  4. Další možnost je když streamuješ na youtube tak mít stabilní průměr sledujících na streamu.
  5. Domluvou s vedením serveru na dohodě spolupráce.
  6. Youtuber by měl splňovat podmínky na webu, které jsou uvedený.
  7. Podobné podmínky, které jsou u streamera jsou i youtubera.
 2. Streamer musí mít stabilní počet sledujících na streamu.
  1. Spolupráci ze strany streamera a serveru se musí domluvit vedení serveru.
  2. Důvod pro odstoupení dohody se streamerem o spolupráci je.
   1. Nedodržení dohody o spolupráci.
   2. Vynášení vnitřních informací o serveru což se týká věcí ohledně AT nebo vynášení věcí co májí být tajné pro hráče ale streamer o nich ví kvůli spolupráci.
   3. Streamer by měl splňovat podmínky na webu, které jsou uvedený.
   4. Doba pro schválení spolupráce je 14 dní.
    1. Po dobu schvalováni streameroj bude umožněno dostat označení streamer ve, schvalovaní.
    2. Což znamená, že do 14 dnů může dostat titul Streamer i dřív ve výjimečným schvalovaní, což znamená, že nejsou potřeba důkladné prověřovaní daných informací.
    3. Streamer souhlasí se zpracovaní, informací při zlepšovaní uzavírání spolupráce.

 

Na výše uvedená pravidla se stahují autorská práva a autor si nepřeje, aby byla dále používána, kopírována či přepracována na jiných serverech.